Kleurbeton

Bij beton denkt men vaak aan de kleur grijs, maar tegenwoordig kunnen in het werk gestorte betonnen constructies in allerlei kleuren uitgevoerd worden. Voor de vervaardiging van civiele werken, woningbouw en utiliteitsbouw zijn ook betonconstructies in kleurbeton mogelijk.


In het werk gestorte constructies kunnen in allerlei kleuren worden uitgevoerd. Foto: VOBN

Wat zijn de mogelijkheden van gekleurd beton?
Door de toevoeging van pigmenten en/of het gebruik van wit cement is beton door en door duurzaam te kleuren. Gekleurde betonmortel combineert de natuurlijke uitstraling van het materiaal met een warm getint oppervlak. Beton kan hiermee een extra architectonische kwaliteit krijgen. Daarnaast zijn functionele toepassingen mogelijk om oppervlakken te markeren of te accentueren. Doordat het beton door en door gekleurd is, ontstaat er een duurzame kleur, zelfs bij een kleine beschadiging. Het werken met gekleurd beton vereist een goede samenwerking tussen opdrachtgever, architect, aannemer en toeleverancier.

Uitvoering in kleurbeton
De pigmenten die voor het kleuren van beton worden gebruikt, zijn uiterst fijne kleurstoffen, meestal op basis van metaaloxides. De dosering luistert nauw en het doormengen vergt extra mengtijd. Een paar aandachtspunten:
  • Gekleurd beton is gevoelig voor invloeden door bekisting, klimaat, verdichten e.d. Om het gewenste verharde resultaat goed te kunnen beoordelen, is een tijdige proefstort aan te bevelen.
  • De kleur van beton ontstaat uit de combinatie van bindmiddel en pigment. Voor een heldere kleur geeft witcement een beter resultaat dan grijscement.
  • De doseringshoeveelheid van kleurstoffen ligt doorgaans tussen 2 tot 5% ten opzichte van het cementgewicht.
  • Kleurstoffen kunnen zelf invloed hebben op de eigenschappen van betonmortel (betonspecie) en/of het verharde beton.Bij het werken met gekleurd beton dient men erop bedacht te zijn dat in de praktijk veel factoren invloed hebben op het uiterlijk en de kleur van beton, waardoor variaties in kleur kunnen ontstaan.

Normen / Aanbevelingen
NEN-EN 12878, Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen, gebaseerd op cement en/of kalk – Specificaties en beproevingsmethoden;