Hogesterktebeton (HSB)

Voor in het werk gestorte constructies biedt hogesterktebeton (HSB) een grote variëteit aan mogelijkheden. Belangrijke eigenschappen zijn de hoge eindsterkte en de snelle sterkteontwikkeling. Constructies zijn met HSB slanker, lichter en grotere overspanningen zijn ook mogelijk.


Beton in hoge sterkteklasse opent meer mogelijkheden in duurzamer construeren in beton. Foto: Mebin B.V.

De technologie voor hogesterktebeton heeft de laatste jaren een razendsnelle ontwikkeling doorgemaakt. Beton in sterkteklasse C53/65 wordt bij in het werk gestort beton vrijwel dagelijks toegepast voor een grote variëteit aan constructies. HSB kan hogere druksterkte weerstaan dan traditioneel beton en heeft een betondruksterkte vanaf 65 N/mm².

HSB wordt toegepast bij o.a. bruggen, viaducten, hoogbouw (kantoor- en woontorens), pantserdekvloeren en constructies met een grote overspanning. Het beton is slijtvaster en dichter van structuur dan traditioneel beton. Het is daardoor zeer geschikt voor toepassingen in agressief milieu.

Sterkteklasse Hoge Sterkte Beton
Op dit moment zijn sterkteklassen tot en met C100/115 opgenomen in de voorschriften beton (NEN-EN 206-1 / NEN 8005). Nog hogere sterkteklassen zijn inmiddels produceerbaar. Er wordt dan vaak gesproken van Zeer Hoge Sterkte Beton (ZHSB) of Ultra Hoge Sterkte Beton (UHSB).

Sterkteklasse  Karakteristieke kubusdruksterkte 
normaal sterktebeton  tot 65 N/mm2 (MPa) 
Hoge Sterkte Beton  65 N/mm2 tot 105 N/mm2 (MPa) 
Zeer Hoge Sterkte Beton  105 N/mm2 tot 150 N/mm2 (MPa) 
Ultra Hoge Sterkte Beton  150 N/mm2 tot 200 N/mm2 (MPa) 

Uitvoering Hoge Sterkte Beton
Hoge Sterkte Beton verhardt snel en sterktes van 30 à 40 N/mm² worden al binnen 24 uur bereikt. Hierdoor kan er ook sneller worden ontkist en is een hogere bouwsnelheid mogelijk. Het materiaal is goed verwerkbaar maar het storten, verdichten en afwerken wijken wel af ten opzichte van normaal beton.

Aandachtspunten:
 • De productiecapaciteit van hogere sterkten kan lager zijn dan van traditioneel beton. Dit komt door de complexe mengprocedures.
 • Het cementgehalte van hogesterktebeton is relatief hoog, de watercementfactor is relatief laag (0,30-0,35).
 • Voor het grove toeslagmateriaal is een kleinere korrelgrootte te prefereren (toepassing van gebroken harde toeslagmaterialen heeft een positieve invloed op de sterkte).
 • De grove toeslagmaterialen worden weggelaten en een deel van het zand wordt vervangen door fijngemalen kwarts van < 800 micrometer.
 • Speciale hulp- en vulstoffen zorgen voor een grote mengselstabiliteit. De kans op ontmenging (segregatie) en waterafscheiding (bleeding) is minimaal.
 • Vooral bij massieve constructies loopt de temperatuur in de constructie hoog op. Om ongewenste scheurvorming te voorkomen, kunnen constructies(of onderdelen daarvan) geïsoleerd worden, extra wapening aangebracht worden of het verharde beton gekoeld worden. 
 • Het beton is goed verpompbaar. Hogesterktebeton kan zowel bij hoge als bij lage buitentemperaturen worden gestort.
 • Door het hoge aandeel fijne vulstoffen en cementpasta heeft het betonmengsel een grote samenhang (taaiheid). De betonspecie is alleen hoog vloeibaar als er energie aan wordt toegevoegd.
 • De trilnaalden dempen behoorlijk uit omdat het mengsel stabiel is. De werkingssfeer van de trilnaalden is dus beperkt. Ook als de specie tijdens het trillen mooi horizontaal uit vloeit, is het goed om diep te trillen op korte afstanden.
 • Om tot een optimaal eindresultaat te komen, is goed overleg tussen de betonmortelleverancier en de afnemer belangrijk.
 • Bij grotere storts staat een extra betonmortelcentrale meestal stand-by.

Normen / Aanbevelingen

NEN-EN 206-1, Beton, deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;  
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton - deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;  
CUR-Aanbeveling 95 Rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen in hogesterktebeton;  
NEN 6071, rekenkundige bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen - Betonconstructies;  
Bron: Betonlexicon.nl