Metselmix

BouwOort produceert een kant-en-klare metselspecie onder de naam Metselmix die volledig voldoet aan de norm NEN-EN 998-2 'Metselmortels'. De afnemers zijn altijd verzekerd van een topproduct, waarmee sneller, beter en goedkoper metselwerk mogelijk is.

Metselmix, uitstekende eigenschappen.
BouwOort levert op afgesproken tijd elke hoeveelheid op elke bouwplaats. En wel zo dat u het product op een prima wijze in ontvangst kunt nemen: in silo’s of kuipen. Metselmix® is daarmee een ideaal product voor de bouw.

Gegarandeerde kwaliteit en een constant product.
De productspecificaties zijn vastgelegd, gekeurd en gecertificeerd. In Nederland kennen we de norm NEN-EN 998-2 die geldt voor 'Metselmortel voor metselwerk van stenen of blokken van baksteen, kalkzandsteen, beton en gasbeton' van het NNI. Daarin staan de criteria waaraan de metselmortel moet voldoen. Druk- en buigsterkte, luchtgehalte, volumegewicht en verwerkingstijd zijn precies aangegeven. De basisgrondstoffen worden voor het mengen afgewogen in de metselspeciecentrale met geavanceerde en geijkte weegapparatuur. Kortom, u beschikt altijd en overal over een homogeen en uniform product.